Έγκριση – Χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών, για το έτος 2023 από τους Τομείς Πρόνοιας του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Με την υπ’ αριθ. 8000/28/72-γ΄από 14-01-2023 (ΦΕΚ 320 τ. Β΄/25-01-2023)  Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, εγκρίθηκε η αποδέσμευση κεφαλαίων των Τομέων Πρόνοιας Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Ταμείου, για τη χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους τους για το έτος 2023, ως ακολούθως: 1)   Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ. – ασφαλισμένοι της τ. Ελληνικής …

Έγκριση – Χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών, για το έτος 2023 από τους Τομείς Πρόνοιας του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. Διαβάστε Περισσότερα »